Link Consult
Eelke Wielinga
Fazantenlaan 1
3951 AH Maarn
www.linkconsult.nl
eelke.wielinga@gmail.com
06-29003789
taal, gereedschap en energie voor netwerkers
netwerk, innovatie, training

eelke wielinga

Inspiratie voor netwerkers

Een netwerk waar energie in zit krijgt veel voor elkaar. Maar hoe krijg je dat zover? Daar kan ik, samen met de professionals van Netwerk & Co, bij helpen.

Over het managen van organisaties en projecten zijn bibliotheken volgeschreven, en aanbod voor training en coaching van managers is er genoeg. Dat ligt anders voor netwerken, waarin de hiërarchie niet zo duidelijk is en de taakverdeling nogal eens verandert in de loop van de tijd. Hier gaat het over de informele lijnen, de inzet van mensen die je nodig hebt voor wat je wilt bereiken, het wegnemen van blokkades, en het creëren van ruimte voor creativiteit en co-creatie.

In de jaren 90, toen marktdenken en privatiseringen om zich heen grepen, schreef ik als ambtenaar bij het Ministerie van Landbouw een proefschrift over de veranderende rol van de overheid in het landbouwkennissysteem: het relatienetwerk tussen boeren, voorlichters, onderzoekers, ambtenaren en andere partijen waarmee Nederland de wereldmarkt voor landbouwproducten veroverd had, en in die tijd zwaar onder druk stond. Dit werd een verhaal over het belang van netwerken, en een aanzet om ze op een nieuwe manier te begrijpen: als levende organismen die gezond of ziek kunnen zijn. Zijn netwerken gezond, dan scheppen zij hun wereld.

In 2001 promoveerde ik in Wageningen, en daarna kreeg ik bij het Landbouw Economisch Instituut (LEI/WUR) de kans om acht jaar lang onderzoek te doen naar dynamiek in innovatie-netwerken in de landbouw. Hier ontstond een gereedschapskist vol modellen en methoden om effectief met netwerken te werken. Ik ontwikkelde cursussen voor Nederlands (Wageningen Business School) en internationaal publiek (MDF). Het materiaal groeit nog steeds verder (www.toolsfornetworkers.nl), en sinds 2013 werk ik in het collectief “Netwerk & Co” met zeven professionals die begeleiding aanbieden aan netwerkers, en organisaties die op een meer netwerkende en co-creatieve manier te werk willen gaan. 

Ik voel me het meest thuis bij (rijks-, provincie-, gemeente-) ambtenaren, kenniswerkers (onderzoekers, adviseurs, docenten), en mensen in NGO’s (natuur, milieu, ontwikkelingswerk): mensen met idealen die verbinding zoeken met anderen. Grotere projecten waar ik bij betrokken was of ben: “Netwerken in de Veehouderij (2004 – 2007, wegbereider voor de subsidieregeling Praktijknetwerken in de landbouw, en voor EU/EIP), “Looking at Collaboration in North South Networks”, PSO (2010 – 2011), “Netwerkend werken”, Provincie Zuid Holland (2012 heden), en AgriSpin (Space for Innovations in Agriculture; 2014 – 2017, EU / European Innovation Partnership Programme).

www.toolsfornetworkers.nl