Verhalen Veranderen
Mieke Amptmeijer- Spronk
Arnhemsebovenweg 257
3971 MH Driebergen
www.verhalenveranderen.nl
miekeamptmeijer@gmail.com
06-83238835
Psycholoog Arbeid & Organisatie, Verhalenvertelster

In mijn werk combineer ik moderne positieve psychologie met de oude wijsheid van een verhalenverteller.Mieke Amptmeijer

Verhalen verbinden en geven betekenis.

Verhalen dragen normen en waarden over, verdelen kennis en motiveren luisteraars.

Vertellen kan de breuken in een levensverhaal verzachten en oude pijn helen.

Vertellen activeert verbeeldingskracht van luisteraars en verbindt. 

Vertellen en Verhalen zijn een sterke katalysator voor positieve verandering.

In warrige vage taal zoek ik de verhaallijn in de woordenbrij, zodat ik de essentie puntig kan (samen) vatten. Voorzitters met lef hebben mij graag naast zich als facilitator.

Concrete activiteiten:

Toegepast Vertellen:

  • coaching en workshops voor specifieke beroepsgroepen
  • coaching voor specifieke toespraken 
  • toegepast vertellen op conferenties, of partijen.

Organisatiepsychologie:

Een spannend verhaal bij de opening van uw congres zet de toon voor uw keynote speakers en workshops. Een cliffhanger houdt de spanning vast, tot het einde van uw conferentie, wanneer de opmerkelijke "dingen van de dag" verwerkt worden in de afloop van het verhaal. 

In coaching werken we met uw verhaal, de vast patronen die u beperken brengen we in beweging met taal, imaginatie, beweging, tekenen...

Werk lukt met werkgeluk. Werkgeluk,  zich kunnen ontplooien en een zinvolle bijdrage leveren, blijken de beste bescherming tegen burn-out en traumatisering. Vooral in beroepen waar mentale belasting en trauma een beroepsrisico zijn, zoals in de zorg en bij de politie.organisaties, Werk lukt en teams en personen, realistische aandacht geven aan de goede aspecten van het werk, en dat helpt om vitaal en effectief te zijn. 

 Mijn blog: Waarom vertellen werkt. 

 LinkedIn: Mieke Amptmeijer

Twitter: Amptmeijer