Krokuscreatie - brengt potentieel tot expressie
Mirjam van Zweeden
Klaproos 64
3972 PZ Driebergen
www.krokuscreatie.nl
info@krokuscreatie.nl
085 0074001/0624271105
Coaching en workshops voor events en studiedagen
loopbaanvragen, training, coaching, besluitvorming, co-creatie, gespreksvoering, verbindende communicatie, visieontwikkeling, rendement, enthousiasmerend, inspiratie, consent, evenement, samenwerken, expressie, werksituatie, stressklachten, burn-out, balans, workshops, teamdag, creativiteit, creatief, verbeelden, events, studiedagen, koers, gelijkwaardige samenwerking

Krokuscreatie biedt coaching op het gebied van werk, loopbaan of relatie en ontwikkelt en begeleidt workshops voor events en studiedagen. 

Daarnaast biedt Krokuscreatie ondersteuning aan organisaties die prettiger en succesvoller samen willen werken met klanten, inwoners, gasten, huurders e.d. om tot gedragen oplossingen te komen voor vragen die spelen.

Krokus en creatie: Je koppie boven de kouwe grond uitsteken en kleur bekennen in wat je wenst, wilt, in een volgende stap. In workshops ook het creatief potentieel van een groep aanspreken ten behoeve van (persoonlijke) ontwikkeling, goede samenwerkingsrelaties en innovatie.

    1. Coaching bij werk-, loopbaan- en relatievragen

Daarbij gebruik ik uitnodigende werkvormen die creativiteit aanspreken vanuit de vraag: Hoe kan je je leef- en werksituatie verbeteren en problemen voorkomen?

Wat hoor ik terug?

‘Ik kan nu mijn koers bepalen en zonodig bijsturen’, ‘Mijn zelfvertrouwen is versterkt’, ‘Ik weet waar mijn talenten liggen en hoe ik die kan inzetten’, ‘Ik ken mijn grenzen en kan die aangeven’, ‘Ik ervaar minder spanning en meer plezier’, ‘Ik neem meer initiatieven voor een betere relatie met anderen’

img_1902_kopie_copy.jpg

 

         2.   Interactieve, creatieve bijeenkomsten en workshops

Of het nu gaat om een seminar, een evenement of een teamdag: ik zorg ervoor dat het een enthousiasmerende bijeenkomst wordt, waar u optimaal rendement uit haalt. Dit betekent voor u bijvoorbeeld:

  • Maximale input en kennisuitwisseling van deelnemers aan de bijeenkomst
  • Verrassende inzichten over het thema
  • Gedeelde waarden t.a.v. het werk
  • Betere samenwerking
  • Inspiratie en zin om met de actiepunten aan de slag te gaan

Wat hoor ik terug? Trefwoorden als:

‘levendig’, ‘informele sfeer’, ‘speels’, ‘veel geleerd', ' meteen toepasbaar in de pratkijk', ‘brengt mensen bij elkaar’, 'samenwerking echt verbeterd!'

 

Mijn inspiratie

Als coach en workshopleider faciliteer ik verbindende en gelijkwaardige samenwerking en zelfsturing, waar ik zelf ook veel van blijf leren.

Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden van creatief denken en beeldend werken om oplossingen te vinden voor vragen van individuele medewerkers, vragen die spelen binnen een organisatie of in de relatie met klanten (lees ook inwoners, cliënten e.d.) Dit heeft het 1+1 is 3 effect, synergie! De creatieve technieken van de Bono zijn een bron van inspiratie voor me, evenals vele cursussen die ik volgde op het gebied van theater en beweging, stemexpressie en beeldende technieken. Om te trainen en te coachen in beter samenwerken, er samen uit te komen had ik veel aan de scholing gespreksleiding en intervisie over Consentbesluitvorming en Deep Democracy. 

Verbindende communicatie vind ik erg waardevol om achterliggende behoeften en wensen te verhelderen en tot elkaar te komen. Ik heb in de pratkijk veel aan de leergang Verbindende Communicatie voor Coaches en aan het faciliteren van een doorgaande oefengroep. Verder ben ik lid van een een Co-Creatie-Community in innovatie, we werken met het Cocreatiespel dat laat zien welke succesfactoren voor innovatie beter ingezet kunnen worden.

Daarnaast schrijf ik (poëzie en artikelen), zing ik graag (in koren en voor dementerende ouderen) en doe ik regelmatig mee aan kunstprojecten op de Heuvelrug (tekst en beeld).