Aanleiding

De Utrechtse Heuvelrug is een groot aantal ZZP-ers rijk dat een grote bijdrage levert aan de lokale economie. De verwachting is dat dit aantal nog fors gaat groeien. De grootste sector is de zakelijke dienstverlening, gevolgd door detailhandel, groothandel, horeca en de agrarische sector. ZZP-ers zijn bij uitstek in staat om de juiste kennis en vaardigheden, op het juiste moment te leveren en dat met een grote mate van flexibiliteit.

Dé ZZP-er bestaat niet. De groep heeft interne een grote mate van diversiteit Deze variatie komt bijvoorbeeld tot uiting in de ZZP-er die zich beperkt tot een redelijk vast arsenaal aan producten- en/of dienstenaanbod tot de ZZP-er die gericht is op samenwerken, innoveren en groeien. Beide groepen hebben hun bestaansrecht en dienen waar nodig een steuntje in de rug te krijgen. Om dit te bewerkstelligen heeft ZZP-Netwerk voor de komende 3 jaar de volgende ambities geformuleerd.

Innoveren en Groeien

 • Faciliteer en stimuleer innovatieve projecten gericht op groei en duurzaamheid door middel van:
  • bijeenkomsten kennislabs gericht op integratie nieuwe ICT mogelijkheden en bedrijven;
  • een kenniscentrum gericht op innovatie op het voormalige mariniersterrein in Doorn;
  • een ondernemershuis voor startende en samenwerkende ZZP-ers.
 • Faciliteer zelfstandige professionals in hun sociaal-maatschappelijke rol; bijvoorbeeld door medewerking aan:
  • een stimuleringsfonds voor innovatieve projecten gericht op samenwerking en duurzaamheid;
  • pilots gericht op een integratie van mensen met een afstand tot arbeidsmarkt in een collectief van ZZP-ers op 1 locatie;
 • Stem het aanbestedingsbeleid beter af op ZZP-ers:
  • pilots aanbestedingen met samenwerkende ZZP-ers;
  • aanbestedingseisen beter aansluiten op mogelijkheden ZZP-er;
  • marktdag ambtenaren en ZZP-ers;
 • Intensivering pro-actief ondernemerssteunpunt bij gemeente (kennis, informatie, middelen).
 • Een lokale monitor met kerngegevens over ZZP-ers om meer gedegen beleid te voeren.