De vereniging laat zich leiden door de volgende missie:

Het behartigen van de belangen van zelfstandige professionals zonder personeel die gevestigd zijn in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Gem.UH) en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zij probeert dit doel onder meer te bereiken door:

  • voor de leden contact te houden met de Gem.UH over inkoopaangelegenheden (o.a. aanbestedingen), huisvesting en andere factoren die invloed hebben op de vestiging en performance van zelfstandige professionals in de Gem.UH;
  • de onderlinge band tussen zelfstandige professionals en andere ondernemers in de Gem.UH te versterken;
  • het aanwenden van alle andere middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Een bindend netwerk

Het ZZP Netwerk Heuvelrug wil een bindende vereniging zijn. Dit betekent dat we elkaar helpen en met elkaar kennis delen en informatie uitwisselen. Het bestuur en commissies van de vereniging onderteunen de leden hierbij. We proberen als vereniging kennis aan te reiken over zaken waar zelfstandige professionals vaak zelf geen affiniteit mee hebben of te weinig tijd voor nemen. Bijvoorbeeld kennis over bedrijfsvoering, verkoop en communicatie. Overdracht van kennis en ervaring op deze vakgebieden vindt plaats tijdens themabijeenkomsten, workshops of trainingen die wij helpen organiseren. Tijdens de maandelijkse café-bijeenkomsten grijpen onze leden de kans om elkaar goed te leren kennen, waardoor vaak langdurende vriendschappen ontstaan.