Over ons

Professionals op de Utrechtse Heuvelrug

Op de prachtige Utrechtse Heuvelrug wonen en werken talrijke zelfstandig professionals. Ze hebben zich verbonden in het netwerk ZZP Netwerk Heuvelrug. We kennen elkaar onderling en helpen elkaar en andere ondernemers verder.Netwerkende mens

Ben jezelf zo’n zelfstandig professional, dan is het goed te weten dat wij er zijn: het ZZP Netwerk Heuvelrug. Ondernemers in zeer uiteenlopende disciplines, treffen elkaar regelmatig in verschillende setting. We leren bij tijdens Themabijeenkomsten, we wisselen ervaring uit tijdens Netwerkcafés en komen vaak samen in grotere of juist kleinere kring. We gaan daarbij vaak op stap. We helpen en adviseren elkaar. We bevelen elkaar aan. En je bent meteen aangesloten bij een groter netwerkverband voor zelfstandige ondernemers: het PZO. Al met al is het verrijkend op vele fronten. Dat is winst voor iedere zelfstandig professional.

Op deze site vind je informatie over ons netwerk en activiteiten. Ben je zelf ook zo’n ondernemer die collegiale contacten in de regio wil verbreden en verdiepen, kom dan vooral eens langs bij onze meetings of activiteiten.

De vereniging laat zich leiden door de volgende missie:

Het behartigen van de belangen van zelfstandige professionals zonder personeel die gevestigd zijn in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Gem.UH) en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zij probeert dit doel onder meer te bereiken door:

  • voor de leden contact te houden met de Gem.UH over inkoopaangelegenheden (o.a. aanbestedingen), huisvesting en andere factoren die invloed hebben op de vestiging en performance van zelfstandige professionals in de Gem.UH;
  • de onderlinge band tussen zelfstandige professionals en andere ondernemers in de Gem.UH te versterken;
  • het aanwenden van alle andere middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Een bindend netwerk

Het ZZP Netwerk Heuvelrug wil een bindende vereniging zijn. Dit betekent dat we elkaar helpen en met elkaar kennis delen en informatie uitwisselen. Het bestuur en commissies van de vereniging ondersteunen de leden hierbij. We proberen als vereniging kennis aan te reiken over zaken waar zelfstandige professionals vaak zelf geen affiniteit mee hebben of te weinig tijd voor nemen. Bijvoorbeeld kennis over bedrijfsvoering, verkoop en communicatie. Overdracht van kennis en ervaring op deze vakgebieden vindt plaats tijdens themabijeenkomsten, workshops of trainingen die wij helpen organiseren. Tijdens de maandelijkse café-bijeenkomsten grijpen onze leden de kans om elkaar goed te leren kennen, waardoor vaak langdurende vriendschappen ontstaan.