excursie zwerfstenen eilandHet is niet altijd even gemakkelijk een interessante activiteit voor onze ZZP'ers te bedenken. Toch slaagt het activiteitencomité van ZZP Netwerk Heuvelrug er steeds weer in iets aantrekkelijks te organiseren. Variatie is vaak de uitdaging. Ditmaal een interessante natuur-historische excursie naar Zwerfsteneneiland te Maarn.

Rond 17.00 uur verzamelden een 13-tal leden zich bij het Atelier van Melinda op Landgoed Plattenberg. Na een welkomstwoord van Annet begaf het gezelschap zich naar de toegang tot Zwerfsteneneiland.

image.pngDaar ving Peter, onze gids, ons op en vertelde uitvoerig over de totstandkoming van deze zandafgraving, die initieel bestemd was voor de aanleg van de Rijnspoorweg (1840-1845). Bij het afgraven vond men deze zwerfkeien. Na aanvankelijk verplaatst te zijn naar een ander lokatie bij Doorn, zijn ze later herontdekt en is er een project van gemaakt, met als resultaat dat in 1999 het als aardkundig monument is geopend. 

Na de wandeling werd verzameld in het atelier van Melinda, waar soep met stokbrood en kaasjes werden genuttigd en met elkaar ervaringen werden uitgewisseld over ondernemerschap. Ook stelde Krista Janzen zich voor, die zich als ondernemer net in de Utrechtse Heuvelrug met haar bedrijf heeft gevestigd.

Een prima bijeenkomst weer, met een veelvuldige  uitwisseling van informatie. En daar is het allemaal voor bedoeld.

img 0448 rotatedimg 0455 rotatedimg 0452 rotated