Op dinsdag 18 september hadden we een bedrijfsbezoek bij DIPAM Kaarsenmakerij in Driebergen. Enige maanden geleden was DIPAM van eigenaar gewisseld en de nieuwe eigenaar (Stefan) nam ons mee in zijn bedrijfsvisie en zijn plan om het bedrijf nog meer toekomstgericht te maken. Elementen als efficiency, duurzaamheid, focus op kernactiviteiten, aandacht voor infrastructuur, internationale markt, participatie en maatschappelijke bijdrage passeerden de revue. Het was goed om te horen wat er achter dit bedrijf zat. Ons gezelschap bestond al uit een groep met leden uit diverse branches, wat ook duidelijk werd uit de vragen, die verschillende invalshoeken van de bedrijfsvoering belichtten. De daarop aansluitende rondleiding door Anton maakte het verhaal compleet. Mooi en interessant om te zien hoe dit lokale bedrijf zich in de markt zet. 

Daarna verplaatste ons gezelschap zich naar de buren, het Museum Militaire Traditie, waar Jan-Pieter bestuursvoorzitter is. Dit museum richt zich op de geschiedenis van met name militaire uniformen,vanaf 1795, van alle krijgsmachtdelen binnen Defensie. Ook worden 2 maal per jaar thema-exposities georganiseerd. Momenteel zijn dat de "MiIlitaire Muziek" en de expositie "Tartans and bonnets, Schotse uniformtraditie in kort bestek". In het museum werd de lunch gebruikt en ook daar kwam het ondernemingsplan van de Stichting aan de orde. Vervolgens konden de leden zelfstandig of onder begeleiding van een gids de expositie bezoeken. Wederom een geslaagd evenement.