img 0430Weer een zinvolle en gezellige netwerkavond achter de rug, zoals het bedoeld is in ZZP Heuvelrug. Eerst maken we kennis met nieuwe en ‘oude’ leden waarbij we aangeven waar we nu staan en wat onze wensen zijn.

Nieko van Veen vertelt daarna hoe netwerken daadwerkelijk werkt. Als voorbeeld het opbouwen van een netwerk voor buurtzorg. We wisselen uit hoe we in ons eigen werkgebied een netwerk creëren en geven feedback waar we mogelijkheden voor elkaar zien.

Daarna praten we in twee rondes in twee groepjes over het aantrekken van klanten, aan de hand van 3 vragen:

  1. Wat is het profiel van jouw klant(en); buyer persona?
  2. Waar vind jij je klanten, waar zoeken zij een oplossing voor hun vraag (een oplossing die jij aanbiedt)
  3. Hoe kennen klanten jou, leren ze jou kennen? Waarmee/hoe laat jij je zien?

We kiezen voor een focus op de laatste 2 vragen.
Het blijkt dat voor de één opgave bij een website waar mensen een bepaalde dienst zoeken goed werkt en voor de ander is het belangrijk om cliënten via flyers huis aan huis te benaderen en themabijeenkomsten te organiseren. Verder komt naar voren dat we een overzicht kunnen maken van mensen in organisaties waarmee onze klanten in aanraking komen en hen benaderen met ons aanbod.

Daarnaast is om aan klanten te komen informele uitwisseling in een netwerk als ZZP Heuvelrug heel zinvol omdat we allemaal spin in een web van professionele contacten zijn. In een niet zo groot netwerk als ZZP Heuvelrug waarin je elkaar beter leert kennen, ook door dingen samen te beleven en doen, kan je elkaar aanbevelen en speelt de gunfactor ook een rol!

Volgende keer zetten we nog een stap om elkaar verder te helpen en ideeën op te doen. Ina Smit-Roest van ‘the Look’ vertelt als ondernemer van het jaar hoe ze haar bedrijf heeft opgebouwd en wat tegenvallers en meevallers waren en hoe ze nu met haar bedrijf verder wil.
Mirjam van Zweeden zal in haar rol als Ondernemers Matchmaker een interactieve uitwisseling aanbieden om wensen voor matches te inventariseren en organiseren.
Ook als netwerk kunnen we onderling matches maken, individueel en groepsgewijs.
Zie 16/11 Good Practice en Ondernemers Matchmaking.