Externe informatie: Herijking Standplaatsen beleid en verbeteren vergunningsprocedure (gemeente UH)

De gemeente gaat de bestaande "Notitie standplaatsenbeleid gemeente Utrechtse Heuvelrug" van december 2010 aanpassen. Meer hierover is te lezen in:

pdfuitvraag_herijking_standplaasten_beleid.pdf.