canvas business modelOp maandag 23 mei nam Nieko van Veen ons mee naar de wereld van de startende (zorg)ondernemer. Welke 9 bouwstenen zijn cruciaal voor een succesvolle ondernemer? Het Canvas businessmodel zorgt voor structuur in het denkproces.

In groepjes gingen wij uiteen om aan de hand van het model twee pas gestarte onderneemsters in de zorg te ondersteunen in hun planontwikkeling. Het bleek heel zinvol te zijn om samen te kijken naar hoe je bijvoorbeeld het ‘probleem’ van de klant kunt oplossen en hoe het opbouwen van de relatie met de klant optimaal kan zijn. Naast het helpen van de onderneemsters was het voor de deelnemers zelf een zinvolle bijeenkomst, omdat iedereen het model ook op zijn eigen bedrijf kan toepassen.

Kortom, het was weer een heel zinvolle, maar ook zeer gezellige avond met wederom een aantal zeer geïnteresseerde introducees!