Gemeentebijeenkomst Economisch BeleidsplanOp 4 november j.l. organiseerde de gemeente samen met de ondernemersverenigingen een bijeenkomst over het nieuwe economische beleidsplan. Wij waren uiteraard aanwezig en ontvingen inmiddels de volgende terugkoppeling namens wethouder Jan Willem van Dongen:

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie frisse ideeën en visie op de economie die jullie vorige week met ons gedeeld hebben. Mooi om te zien dat jullie je betrokken voelen bij de toekomst van de economie in onze gemeente, sommige gesprekken waren aan het eind van de avond nog lang niet klaar!! Heel inspirerend; want alleen samen bereiken we een toekomst vol verbeteringen.

Een uitgebreide terugkoppeling krijgen jullie nog, maar uit de eerste opbrengsten is duidelijk dat er veel speelt, en veel mogelijkheden zijn. Denk aan bijvoorbeeld een toekomst waarin de netwerken, en onderlinge verbanden beter benut worden.

Hoe gaan we verder?

De komende maanden werken wij deze opbrengst uit in een voorstel aan de raad waarin duidelijk wordt met welke thema’s we aan de slag gaan om de economie van de heuvelrug te stimuleren. Ook voor deze uitwerking, nodigen we jullie graag uit om mee te denken. Daarover binnenkort meer……

Voor wie er niet bij was en er toch meer van wil weten: In De Nieuwsbode van woensdag 11 november verscheen een hier terug te lezen reportage onder de titel pdf'Kennis delen en ondernemen zonder risico en zonder angst' van Hanny van Eerden.