Waarom een opdrachtgeversovereenkomst?

Op de laatste themabijeenkomst kwam de noodzaak tot een goede opdrachtgevers/nemersovereenkomst aan de orde. Waarom is dat zo belangrijk? Allereerst omdat je daarin de prijs en prestatie vastlegt. Maar ook onder welke (algemene of bijzondere) voorwaarden. Of welke voorwaarden gelden. Sommige grote opdrachtgevers laten zich niets gelegen liggen aan de algemene voorwaarden van de ZZP´er. Onze belangenvereniging PZO heeft, en daaraan hebben wij zelf meegewerkt, een model ontwikkeld.pdfcode-goed-opdrachtgeverschap.pdf. Best handig om daar eens doorheen te bladeren.

grytte bloemenheuvelWederom een geslaagde themabijeenkomst ZZP Netwerk Heuvelrug

 

We kunnen met de deelnemers terugkijken op een zeer geslaagde thema-avond over de financiële administratie en de noodzakelijke verzekeringen voor ZZP’ers. Onze sprekers Gerrie Gregoor en Theo Deur delen beiden hun Amerongse herkomst. Dus eigenlijk was de locatiekeuze voor Grytte Bloemenheuvel bij station Driebergen-Zeist niet zo’n logische. Maar de kans om met dit prachtige monument en nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP’ers, klein MKB en flexwerkers lieten we natuurlijk niet lopen. Echt een aanbeveling om er eens te gaan proefwerken!

 

De financiële boekhouding zzp3

Gerrie onderstreepte het belang van goede (vastgelegde) afspraken met je opdrachtgever en een goede boekhouding. En die begint bij discipline en het ´vijf mappensysteem´. 1 minuut per dag besteed je aan de facturen op te bergen in deze mappen:

 1. Inkoop onbetaald
 2. Inkoop betaald
 3. Verkoop onbetaald
 4. Verkoop betaald
 5. Kas/bank map

Ook heel belangrijk is het bijhouden van je agenda. Elk uur dat je besteedt aan je werk en dat kan dus ook de ZZP avond zijn, noteer je. En als je dan aan de 1225 uur per jaar komt, dan heb je recht op zelfstandigenaftrek (de eerste 7000 euro is dan onbelast), startersaftrek (beperkte duur) en MKB vrijstelling. Wat Gerrie ook nog vermeldde, is de kleinschalige investeringsaftrek (nee niet de personenauto). Investeer je meer dan 2301 euro dan mag je nog eens 28% van de investeringen nog eens extra aftrekken. Dus kijk in oktober wat je al hebt geïnvesteerd. Soms loont het een geplande investering voor het volgende jaar even iets naar voren te halen.

 

De verzekeringen

Theo Deur ging in op een viertal verzekeringen. Deze verzekeringen dekken ieder voor zich een risico af. zzp4

De AVB: deze staat voor de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Want je persoonlijke WA verzekert geen bedrijfsschade veroorzaakt door de ZZP´er die aan het werk is.

De BAV: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Speciaal voor ZZP´ers die diensten verlenen. En de schade bij een verkeerd advies kan best groot zijn.

De andere BAV: de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Leuk, je gaat in goed vertrouwen in een bestuur zitten en een van de bestuursleden malverseert. Dan zijn alle bestuursleden persoonlijk voor de schade aansprakelijk.

Tot slot de AOV: de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van belang als je langdurig arbeidsongeschikt kunt raken. Daarnaast bestaan er initiatieven als het Broodfonds. Deze dekken over het algemeen de eerste twee jaar en zijn veel beter betaalbaar. De tip die Harry van der Helm ons achteraf meegeeft: combineer het broodfonds met de AOV verzekering. Dan kun je wel eens een stuk goedkoper uit zijn.

 

Natuurlijk sloten we de avond af met een hartelijk dankwoordje aan allereerst onze gastheer Pieterjan van Wijngaarden van Grytte Bloemenheuvel (die zich na afloop aanmeldde als lid!) en de twee sprekers, ons eigen lid Gerrie Gregoor en Theo Deur van Deur Financiële Diensten (en nog veel meer). Heel attent bleken de sprekers nog een goodybag voor ons te hebben samengesteld. zzp11 1

Inspirerende netwerktraining, een terugblik op 27 maart 2019

v2 logo zzpDe netwerktraining zou aangeboden worden door Jaring Werkhoven. Helaas bleek Jaring op het laatste moment verhinderd. En dan toont zich de improvisatiekracht van ons netwerk Een telefoontje, oud-voorzitter Robert Zwart zegde een andere afspraak af en vernieuwde snel een training welke hij ooit eerder eens heeft gepresenteerd.

De bijeenkomst in de Cultuurhoek, de gloednieuwe MKB ondernemersruimte in Driebergen, begon met een pitch waarmee iedere deelnemers zijn en haar onderneming kort kon belichten. En dat leverde gelijk de kennismaking op met ons nieuwste lid Maaike van Oort-Albersen.  Ze werkt voor zichzelf als notarieel jurist onder de naam Vast | Goed advies en ondersteuning. Kennismaken met haar? Surf dan naar www.vastgoed-jurist.nl.

Robert Zwart troonde ons vervolgens mee naar zijn werkruimte op de eerste verdieping van de Cultuurhoek. Zijn foto- en filmstudio. Na een introductie over zijn werk, o.a. als social media fotograaf, zie https://social-media-fotograaf.nl, nam hij ons mee door de ins en outs van netwerken. Belangrijke tips: vooral níet gaan jagen en wél geven zonder er meteen iets voor terug te verwachten. Robert hield ons de metafoor van het werkwoord ‘boeren’ voor: begin met zaaien, je contacten onderhouden en na verloop van tijd oogsten. Doordat mensen je hebben leren kennen, je vertrouwen als ze weten dat je kwaliteit levert en doet wat je zegt en je een opdracht gunnen.

In 2-tallen deelden wij wie we zijn en welk probleem we kunnen oplossen met ons aanbod. Het bleek moeilijker dan we dachten om kort te schetsen waar in welke problemen je klanten zich herkennen en op aangesproken voelen om jou te vragen. Het zette ons dus wel aan het werk en natuurlijk het denken hoe ons eigen verhaal kort en bondig te kunnen neerzetten.

Hoe vonden de deelnemers deze bijeenkomst? Deze reacties schetsen een goed beeld:

 • “Goed om te leren je aanbod concreet te maken”
 • “Ik ben op ideeën gebracht”
 • “Leuk om kennis te maken met nieuwe leden”
 • “De oefeningen in netwerken geven helderheid over je eigen bedrijf”
 • “Door de ander vragen te stellen kom je tot een compact beeld”

Kortom, weer een waardevolle bijeenkomst!

image004Ieder jaar weer is het voor de activiteitencommissie van ZZP Netwerk Heuvelrug een uitdaging een interessante lokatie te vinden voor een activiteit. Het streven is variatie in de activiteiten en ook diversiteit in lokaties. Ook voor de Kerstlunch was dit het streven. 
Tekst: Jan-Pieter, foto's: Wim en Robert.

Zo kwamen 19 leden van ZZP Netwerk Heuvelrug, afgelopen donderdag 13 december, bij elkaar in Eethuis Touché in Leersum voor een kerstlunch. De lunch bestond uit 'tapas all you can eat".

Dinsdag 27 november werd er in het Cultuurhuis Doorn een avond georganiseerd in het teken van Duurzaamheid. Ook ZZP Netwerk Heuvelrug was daar met veel leden aanwezig.

 • Melinda de Hond vertelde in een van de pitches over haar Atelier op Landgoed Plattenberg waarin zij allerlei duurzame oplossingen in heeft gerealiseerd.
 • Voor ons netwerk was er, naast het informeren en netwerken met andere initiatiefnemers van allerlei duurzame oplossingen, spreker Arnout van Dijk die specifiek inzoomde op wat een Zelfstandige Ondernemer of particulier nou aan duurzaamheid zou kunnen doen.
 • Grada Bocker wees nog eens op de enquete van heuvelrugenergie.nl: daar word je nog eens bewust gemaakt hoe jijzelf met duurzaamheid omgaat.

Kortom: Het was een heel leerzame en duurzame avond met een goede opkomst en een gezellige borrel achteraf! 

excursie zwerfstenen eilandHet is niet altijd even gemakkelijk een interessante activiteit voor onze ZZP'ers te bedenken. Toch slaagt het activiteitencomité van ZZP Netwerk Heuvelrug er steeds weer in iets aantrekkelijks te organiseren. Variatie is vaak de uitdaging. Ditmaal een interessante natuur-historische excursie naar Zwerfsteneneiland te Maarn.

Rond 17.00 uur verzamelden een 13-tal leden zich bij het Atelier van Melinda op Landgoed Plattenberg. Na een welkomstwoord van Annet begaf het gezelschap zich naar de toegang tot Zwerfsteneneiland.

Op dinsdag 18 september hadden we een bedrijfsbezoek bij DIPAM Kaarsenmakerij in Driebergen. Enige maanden geleden was DIPAM van eigenaar gewisseld en de nieuwe eigenaar (Stefan) nam ons mee in zijn bedrijfsvisie en zijn plan om het bedrijf nog meer toekomstgericht te maken. Elementen als efficiency, duurzaamheid, focus op kernactiviteiten, aandacht voor infrastructuur, internationale markt, participatie en maatschappelijke bijdrage passeerden de revue. Het was goed om te horen wat er achter dit bedrijf zat. Ons gezelschap bestond al uit een groep met leden uit diverse branches, wat ook duidelijk werd uit de vragen, die verschillende invalshoeken van de bedrijfsvoering belichtten. De daarop aansluitende rondleiding door Anton maakte het verhaal compleet. Mooi en interessant om te zien hoe dit lokale bedrijf zich in de markt zet. 

Daarna verplaatste ons gezelschap zich naar de buren, het Museum Militaire Traditie, waar Jan-Pieter bestuursvoorzitter is. Dit museum richt zich op de geschiedenis van met name militaire uniformen,vanaf 1795, van alle krijgsmachtdelen binnen Defensie. Ook worden 2 maal per jaar thema-exposities georganiseerd. Momenteel zijn dat de "MiIlitaire Muziek" en de expositie "Tartans and bonnets, Schotse uniformtraditie in kort bestek". In het museum werd de lunch gebruikt en ook daar kwam het ondernemingsplan van de Stichting aan de orde. Vervolgens konden de leden zelfstandig of onder begeleiding van een gids de expositie bezoeken. Wederom een geslaagd evenement.

 

180621 184019 zomerfeest zzp heuvelrugDonderdag 21 juni vond weer ons jaarlijkse zomerfeest plaats, dit keer op de boerderij De Weide Blik van medelid Tineke Booi, aan de Langbroekerdijk in Driebergen. We hoefden geen eten mee te nemen, het was zelfs onverstandig dat te doen want  oh, wat hebben we lekker gegeten. Indische rijsttafel deze keer, geserveerd door Meerten Huisman van restaurant Kingsdish uit IJsselstein.

Het zomerfeest is bedoeld om lekker relaxed met elkaar samen te komen en te netwerken en dat gebeurde weer volop.

14 mei stonden we als Heuvelrugse ZZP’ers met een drankje aan de mobiele bar van de buitenplaats achter de CultuurHoek. Wat is daar hard gewerkt en wat een actieve inzet is er nog steeds om ateliers en ruimte voor culturele activiteiten te realiseren! img 3260

Annet Werkhoven had voor heerlijke soepen gezorgd en met een stokbroodje met kaasjes en wat netwerkgesprekjes waren we in voor de presentatie van Wanne Roetemeijer, bestuurslid van de Cultuurhoek. De komende jaren zal de CultuurHoek een bruisend trefpunt worden van Driebergse kunst en cultuur!

Robert sloot aan met een presentatie van actiepunten die we als verenging hebben geformuleerd om sterker te presteren op het gebied van ledenwerving en -behoud. Die actiepunten vragen om extra handjes, dus alle aanwezige leden hebben een of meer taken op zich genomen om onze vereniging nog sterket te maken. Doe jij ook al mee? 

2018 03 27 king vngZZP Heuvelrug heeft meegewerkt aan het onderzoek van VNG-Realisatie. Dit onderzoek richtte zich op de gemeentelijke dienstverlening aan ZZP-ers. Een interessant onderwerp, aangezien wij als vereniging nauw betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid gericht op ZZP-ers.

Op 27 maart werd een verslag van het onderzoek gepresenteerd. Uit een eerder onderzoek van Platform31 in opdracht van VNG Realisatie bleek dat gemeenten weinig weten over zzp’ers.

Op grond van dit vervolg onderzoek maakte VNG Realisatie persona’s van zzp’ers. Die persona’s kunnen gemeenten gebruiken om hun dienstverlening klantgerichter te maken, door deze bijvoorbeeld toe te passen in een klantreis. Lees hier de volledige publicatie (pdf).

2018 04 12 kor de boer bij zzphr 800pxDonderdag 12 april was door de activiteitencommissie een bijeenkomst gepland, die inhet teken stond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de groene ambiance van het Kraaybeekerhof werden de ZZP-leden bijgepraat over deze nieuwe wetgeving die 25 mei ingaat. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). 

Na een welkom door de voorzitter van ZZP Netwerk Heuvelrug werd eerst gegeten. Ditmaal stond gevulde paprika met wilde rijst op het menu.

Voor de uitleg over de nieuwe AVG was Kor de Boer van Privacy Zeker uitgenodigd om een en ander toe te lichten. In een interactieve sessie schetste hij de waan van alledag in relatie tot het vrij komen van persoonlijke informatie. Vervolgens gaf hij aan hoe vrijgekomen informatie in de nieuwe situatie beschermd zou kunnen worden en wat dit dan betekent voor ondernemers, die voor hun bedrijfsvoering, werken met persoonsgegevens. Ook gaf hij tips en tools om dit, als ondernemer, zelf te organiseren. Het is complexe materie en arbeidsintensief om op te zetten. Zijn bedrijf zou daar voor een relatief gering bedrag in kunnen assisteren.

De leden van ZZP Netwerk Heuvelrug kunnen (als onderdeel van PZO) met korting hiervan gebruik maken. Voor meer informatie kijk op www.privacyzeker.nl