Algemene Ledenvergadering (met jaarplan 2020)

Van 29 januari 2020 19:30 tot 22:00
Categorieën: Leden bijeenkomsten

De Algemene Ledenvergadering is het fundament waarop de vereniging steunt. Daarom rekenen we op ieders komst en actieve inbreng.

Agendaonderwerpen

Jaarverslagen: financiën, activiteiten, bestuur

Bestuursverkiezing: o.a. secretaris

Jaarplan en planning 2020